Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Modernizace zdravotnické techniky Městské nemocnice Čáslav

Městská nemocnice Čáslav uspěla s žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, díky které dojde k významnému zlepšení poskytovaných zdravotnických služeb. Součástí projektu je modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a technologií, které budou sloužit pro zajištění kvalitní návazné péče pro pacienty referované do nebo z vysoce specializovaných center v souladu s Koncepcí návazné péče zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci projektu budou např. pořízeny operační stoly, ultrazvuky, laparoskopická sestava, anesteziologické přístroje, monitorovací systémy, analyzátory, endoskopický systém nebo přístroje pro rehabilitační oddělení.

Nová zdravotnická technika zvýší kvalitu poskytované návazné péče, umožní přesnější, efektivnější a bezpečnější vyšetření a ošetření pacienta a tím i přispěje k rychlejšímu návratu pacienta do aktivního života.

Rozpočet projektu přesahuje částku 55 mil. Kč, z toho finanční podpora z EU je téměř  50 mil. Kč.

logo Evropské unie a ministerstva pro místní rozvoj