Menu
Městská nemocnice Čáslav

Nově nabízíme neurochirurgickou poradnu, zaměřenou na léčbu karpálních tunelů a bolestí páteře.
Informace o provozu hematologicko-transfuzního oddělení

Modernizace provozního informačního systému v prostředí Městské nemocnice Čáslav

Městská nemocnice Čáslav uspěla s žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Projektový záměr řešil modernizaci provozního informačního systému a to formu pořízení nových komponent nebo modernizací stávajících (doplněním nových funkcionalit). Nově byl pořízen portál zaměstnance, nástroj pro podporu řízené dokumentace, nástroj pro řízení interních požadavků zaměstnanců a nástroj pro evidenci majetku. O nové funkcionality byla rozšířena oblast ekonomických agend a manažerský informační systém. Součástí projektového záměru bylo i pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude informační systém provozován.

Celkové náklady projektu byly 9 080 tis. Kč, z toho finanční podpora z EU 8 172 tis. Kč.

logo Evropské unie a ministerstva pro místní rozvoj