Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Modernizace Městské nemocnice Čáslav

Dne 14.11.2010 byla ukončena fyzická realizace projektu Modernizace Městské nemocnice Čáslav.

Cílem projektu byl další významný posun ve zvýšení kvality poskytované zdravotnické péče v Městské nemocnici Čáslav. Celkové náklady projektu byly necelých 50 mil. Kč, Regionálního operačního programu Střední Čechy podpořil projekt více než 90 %. Kč. Na zbývajících finančních prostředcích se podílela Městská nemocnice Čáslav a její zřizovatel - Město Čáslav.

V rámci realizace této investiční akce byla pořízena počítačová tomografie (CT), díky které došlo ke zrychlení a ke zkvalitnění diagnostiky pacienta.

Druhou, neméně významnou částí projektu, byla rekonstrukce levého křídla budovy Léčebny dlouhodobě nemocných. Podstatnou součástí rekonstrukce je nové zařízení pokojů nábytkem, které splňuje standardy pro kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou péči, ale rovněž posiluje pocit bezpečí a pohody pacientů a klientů. Ke zvýšení úrovně rehabilitační péče byla rehabilitační část LDN vybavena moderními přístroji, např. je to motodlaha k rehabilitaci dolních končetin, multifunkční přístroj k elektroléčbě.

Modernizace posunula poskytované zdravotní služby k hlavnímu záměru, a tím je návrat pacienta do přirozeného prostředí. Setrvání doma může být pro mnohé osoby nerealizovatelné z důvodů komplikované sociální situace nebo zdravotním stavem. Tyto okolnosti jsou řešeny v rámci úzké spolupráce s ANIMOU Čáslav, o.p.s. Již během hospitalizace dochází k zprostředkování kontaktu budoucího klienta s pracovnicí společnosti a dohodnutí služby v nezbytném rozsahu a daným individuálním potřebám.

Spektrum služeb zahrnuje pečovatelskou službou terénní a ambulantní, denní stacionář, odlehčovací pobytovou službu. V případě, kdy je rozsah služby vzhledem ke zdravotnímu stavu zájemce již nedostačující, nebo nepokrývá oblast regionu a rodina nemá možnosti zajistit potřebnou výši pomoci, je řešena nepříznivá situace přijetím do zařízení pobytové sociální služby. Ve většině případů je to Domov důchodců v Čáslavi. Veškeré záležitosti ohledně pobytu v Domově důchodců jsou řešeny rovněž během hospitalizace na základě dobré spolupráce se zařízením.

logo Evropské unie a ministerstva pro místní rozvoj