Menu
Městská nemocnice Čáslav

Ordinační hodiny poradny plastické chirurgie, Informace o provozu HTO

Modernizace Městské nemocnice Čáslav

Dne 14.11.2010 byla ukončena fyzická realizace projektu Modernizace Městské nemocnice Čáslav.

Cílem projektu byl další významný posun ve zvýšení kvality poskytované zdravotnické péče v Městské nemocnici Čáslav. Celkové náklady projektu byly necelých 50 mil. Kč, Regionálního operačního programu Střední Čechy podpořil projekt více než 90 %. Kč. Na zbývajících finančních prostředcích se podílela Městská nemocnice Čáslav a její zřizovatel - Město Čáslav.

V rámci realizace této investiční akce byla pořízena počítačová tomografie (CT), díky které došlo ke zrychlení a ke zkvalitnění diagnostiky pacienta.

Druhou, neméně významnou částí projektu, byla rekonstrukce levého křídla budovy Léčebny dlouhodobě nemocných. Podstatnou součástí rekonstrukce je nové zařízení pokojů nábytkem, které splňuje standardy pro kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou péči, ale rovněž posiluje pocit bezpečí a pohody pacientů a klientů. Ke zvýšení úrovně rehabilitační péče byla rehabilitační část LDN vybavena moderními přístroji, např. je to motodlaha k rehabilitaci dolních končetin, multifunkční přístroj k elektroléčbě.

Modernizace posunula poskytované zdravotní služby k hlavnímu záměru, a tím je návrat pacienta do přirozeného prostředí. Setrvání doma může být pro mnohé osoby nerealizovatelné z důvodů komplikované sociální situace nebo zdravotním stavem. Tyto okolnosti jsou řešeny v rámci úzké spolupráce s ANIMOU Čáslav, o.p.s. Již během hospitalizace dochází k zprostředkování kontaktu budoucího klienta s pracovnicí společnosti a dohodnutí služby v nezbytném rozsahu a daným individuálním potřebám.

Spektrum služeb zahrnuje pečovatelskou službou terénní a ambulantní, denní stacionář, odlehčovací pobytovou službu. V případě, kdy je rozsah služby vzhledem ke zdravotnímu stavu zájemce již nedostačující, nebo nepokrývá oblast regionu a rodina nemá možnosti zajistit potřebnou výši pomoci, je řešena nepříznivá situace přijetím do zařízení pobytové sociální služby. Ve většině případů je to Domov důchodců v Čáslavi. Veškeré záležitosti ohledně pobytu v Domově důchodců jsou řešeny rovněž během hospitalizace na základě dobré spolupráce se zařízením.

logo Evropské unie a ministerstva pro místní rozvoj