Menu
Městská nemocnice Čáslav

Spustili jsme pro Vás nové webové stránky

Správa nemocnice

Personální oddělení
Marcela Průchová
327 305 123 marcela.pruchova@nemcaslav.cz
Ekonomické oddělení
Ing. Eva Nováková - vedoucí kontrolingu
Hana Zítková, Dis. - hlavní účetní

327 305 221
327 305 323

eva.novakova@nemcaslav.cz
hana.zitkova@nemcaslav.cz
Oddělení IT
(informační a komunikační technologie)

Ivan Pospíšil - dočasně pověřen vedením IT oddělení
327 305 267 ivan.pospisil@nemcaslav.cz
Technický úsek
Jiří Párys - vedoucí tech. hosp. správy
327 305 189 jiri.parys@nemcaslav.cz
Stravovací úsek
Jana Šabatová - vedoucí léčebné výživy
327 305 112 jana.sabatova@nemcaslav.cz