Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Management nemocnice

Ředitel nemocnice
MUDr. Ctibor Provazník

327 305 127

ctibor.provaznik@nemcaslav.cz
Sekretariát nemocnice
Bc. Pavla Remešová

327 305 170

pavla.remesova@nemcaslav.cz
Náměstek léčebně preventivní péče
MUDr. Ctibor Provazník

327 305 127

ctibor.provaznik@nemcaslav.cz
Náměstkyně nelékařských zdrav. povolání
Pavlína Kunášková

327 305 150

pavlina.kunaskova@nemcaslav.cz
Náměstek provozně-technického oddělení
Petr Prchal 

327 305 127

petr.prchal@nemcaslav.cz