Menu
Městská nemocnice Čáslav

Management nemocnice

Ředitel nemocnice
MUDr. Ctibor Provazník

327 305 127

ctibor.provaznik@nemcaslav.cz
Sekretariát nemocnice
Bc. Pavla Remešová

327 305 170

pavla.remesova@nemcaslav.cz
Náměstek léčebně preventivní péče
MUDr. Ctibor Provazník

327 305 127

ctibor.provaznik@nemcaslav.cz
Náměstkyně nelékařských zdrav. povolání
Jaroslava Bělská

327 305 218

jaroslava.belska@nemcaslav.cz
Náměstkyně ekonomického oddělení
Ing. Kateřina Dobiášová

327 305 221

katerina.dobiasova@nemcaslav.cz
Náměstek provozně-technického oddělení
Petr Prchal 

 

petr.prchal@nemcaslav.cz