Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Ambulance

Ambulance bolesti 327 305 247 / 147
Dětská ambulance
Všeobecná dětská ambulance
Ambulance pro rizikové novorozence a kojence
Endokrinologická ambulance
Gastroenterologická ambulance
Nefrologická ambulance

327 305 164
327 305 164
327 305 164
327 305 164
327 305 164
Gynekologická ambulance 327 305 111 / 166
Chirurgická ambulance
Všeobecná chirurgická ambulance
Chirurgická plastická ambulance
Konzultační chirurgická ambulance
Poradna malých chirurgických výkonů
Ambulance cévní chirurgie

327 305 111 / 166
327 305 183, 605 712 297
327 305 111 / 166
327 305 183
327 305 111 / 166
Interní ambulance
Příjmová interní ambulance
Interní ambulance
Analgetické infuze
Angiologická ambulance
Diabetologická ambulance
Gastroenterologická ambulance
Kardiologická ambulance

327 305 111 / 166
327 305 111 / 166, odběry 327 305 245
327 305 147
327 305 225
327 305 245
327 305 166, 327 305 243
327 305 111 / 166
Psychiatrická ambulance 327 312 314
Rehabilitační ambulance 327 305 155
Ambulance soukromých lékařů
Neurologická ambulance - MUDr. Karel Vacek
Neurologická ambulance - MUDr. Michaela Mandáková
Oční ambulance - MUDř. Jiří Balík
Praktický lékař - MUDr. Dana Gazdová 
Urologická ambulance - MUDr. Petr Pavlásek

327 305 261
724 212 210
327 305 463
327 305 263
327 305 183