Na základě Mimořádného opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ktere nam nařizuje mimořádné opatření při epidemii jsme povinni od patku 10.7. 2020 zavést:

 

  • vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do  nemocnice pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky Covid-19; Vstup do budovy je mozny pouze hlavnim vchodem, kde budete dotazani na okolnosti v souvislosti s Covid 19, bude vam zmerena teplota a vydezinfikovany ruce

  • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou: přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
  • provedení RT-PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou: pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny;

 

 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ