Menu
Městská nemocnice Čáslav

Spustili jsme pro Vás nové webové stránky

Sociální lůžka

Městská nemocnice Čáslav poskytuje sociální službu dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Cílová skupina
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • senioři

ková struktura
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Služba je poskytována osobám po ukončení zdravotní hospitalizace, jejichž soběstačnost je nedostatečná a z objektivních důvodů není zajištěna jiná péče a pomoc.

Sociální služba je poskytována uživatelům do doby, než jim je zabezpečena pomoc druhou osobou, zajištěno poskytování terénních služeb nebo poskytována služba v zařízení sociální služby.


Úhrada za poskytované služby

V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., dle § 18, odst. 2) úhrada za jeden den činí 370 Kč:

  • za úkony včetně provozních nákladů souvisejících s ubytováním celkem 210,-Kč/denně
  • za celodenní stravu celkem 160,-Kč, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

Péče je podle individuálních potřeb uživatele hrazena z přiznaného příspěvku na péči, podle stupně závislosti. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách náleží tento příspěvek v plné výši zařízení.
 

Kritéria pro nepřijetí (podle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)