Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Přehled prováděných výkonů


Spektrum prováděných výkonů v gastroenterologické ambulanci 
 
  • Klinické vyšetření gastroenterologem
  • Esofagogastroduoedenoskopie –vyšetření jícnu, žaludku, začátku kliček tenkého střeva
  • Kolonoskopie – vyšetření tlustého střeva a konce tenkého střeva
  • Odběry bioptického materiálu k histologickému vyšetření
  • Endoskopické polypectomie – bezbolestné odstranění polypů v trávícím ústrojí
  • Endoskopické stavění krvácení
  • Endoskopické extrakce cizích těles z jícnu a žaludku
  • Ošetření argonovou plazmakoagulací – zástava krvácení nebo ošetření plochých lézí v trávící trubici
  • Odběry krve před plánovaným vyšetřením