Menu
Městská nemocnice Čáslav

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV SLAVÍ V TOMTO ROCE JIŽ 130 LET SVOJÍ EXISTENCE!

Ambulance cévní chirurgie

 

lékař MUDr. Štěpán Malý, MUDr. Veronika Lovásová
telefon/objednávky   327 305 111, 327 305 166
stepan.maly@nemcaslav.cz, veronika.lovasova@nemcaslav.cz
ordinační doba každé úterý 9:00 - 14:00
umístění 1. patro hlavní budovy - Chirurgické oddělení septická část
 

V rámci rozšiřování a zkvalitňování spektra odborné péče v Městské nemocnici Čáslav došlo v květnu roku 2022 k otevření nové ambulance cévní chirurgie, jež je vyústěním dohody o vzájemné spolupráci mezi nemocnicí Čáslav a Institutem klinické a experimentální medicíny – IKEM v Praze. Přesněji, spojením Kliniky transplantační chirurgie, pod vedením - doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS.

logo ikem

V ambulanci cévní chirurgie je poskytována specializovaná péče a konziliární služby především u pacientů s cévním onemocněním. Jedná se o širokou škálu obtíží, mezi které nejčastěji patří léčba nemocných s bolestmi (klaudikacemi) a defekty na dolních končetinách při aterosklerotickém tepenném zúžení/uzávěru, léčba zúžených krkavic (karotid), léčba tepenných výdutí, nejčastěji v oblasti břišní aorty, zakládání cévních přístupů pro hemodialýzu, léčení křečových žil na dolních končetinách.