Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

Nemocnice čáslav » Oddělení » Oddělení klinické biochemie » Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou
KódNázevCena
O01Jaterní testy  včetně odběru krve (DPH 0 %) - orientační cena140
O02Těhot test, specifické stanovení HCG v séru včetně+ odběru krve (DPH 0%)- orient460
O03Screeningové vyšetření cholesterolu v krvi včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientač45
O04Komplexní vyšetření metabolizmu tuků včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientač260
O05Stanovení hladiny laktátu - sportovní medicína včetně odběru krve (DPH 15 %)-ori90
O06Stanovení dlouhodobé dia kompenzace včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientač280
O07Ledvinové funkce-krev speciál včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena180
O08Ledvinové funkce-krev včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena90
O09Vyšetření žlučníku včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena300
O10Vyšetření prostaty včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena750
O11Nádorové markery včetně odběru krve (DPH 0%)-orientační cena2200
O12Nádorové markery + beta 2 včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena2500
O13Stanovení dia základní včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena120
O14Vyšetření hladiny cukru a krvi v moči včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační ce100
O15Ledvinové funkce - moč speciál  včetně odběru krve (DPH 0 %)-orientační cena180
O16Ledvinové funkce - moč (DPH 0 %)-orientační cena100
O17Separace séra/plazmy (DPH 0%)-orientační cena19
O18Glukóza (DPH 0%)-orientační cena16
O19Urea (DPH 0%)-orientační cena20
O20Kreatinin (DPH 0%)-orientační cena19
O21Kyselina močová (DPH 0%)-orientační cena24
O22Sodík (Na) (DPH 0%)-orientační cena22
O23Draslík (K) (DPH 0%)-orientační cena25
O24Chloridy (Cl) (DPH 0%)-orientační cena17
O25Vápník (Ca) (DPH 0%)-orientační cena21
O26Hořčík (Mg) (DPH 0%)-orientační cena22
O27Fosfor (P) (DPH 0%)-orientační cena19
O28Volná vazebná kapacita železa (UIBC)  (DPH 0%)-orientační cena87
O29Železo (Fe)  (DPH 0%)-orientační cena21
O31Bilirubin celkový  (DPH 0%)-orientační cena18
O32Bilirubin konjugovaný  (DPH 0%)-orientační cena17
O33Bilirubin novorozenecký  (DPH 0%)-orientační cena34
O34Alaninaminotransferasa (ALT)  (DPH 0%)-orientační cena20
O35Aspartataminotransferasa (AST)  (DPH 0%)-orientační cena20
O36Gama-glutamyltransferasa (GGT)  (DPH 0%)-orientační cena23
O37Laktátdehydrogenasa (LD)  (DPH 0%)-orientační cena24
O38Kreatinkinasa (CK)  (DPH 0%)-orientační cena33
O39Alfa-amylása  (DPH 0%)-orientační cena41
O40Alfa-amyláza (pankreatický izoenzym)  (DPH 0%)-orientační cena52
O41Alkalická fosfatáze (ALP)  (DPH 0%)-orientační cena20
O42Lipáza  (DPH 0%)-orientační cena226
O43Cholesterol celkový  (DPH 0%)-orientační cena25
O44Triacylglyceroly  (DPH 0%)-orientační cena31
O45HDL cholesterol  (DPH 0%)-orientační cena56
O46LDL cholesterol  (DPH 0%)-orientační cena67
O49Celková bílkovina  (DPH 0%)-orientační cena16
O50Albumin  (DPH 0%)-orientační cena16
O51C-reaktivní protein (CRP)  (DPH 0%)-orientační cena164
O52Revmatoidní faktor (RF)  (DPH 0%)-orientační cena123
O54Antistreptolyzin O (ASLO)  (DPH 0%)-orientační cena96
O58Laktát  (DPH 0%)-orientační cena59
O59T3 celkový (TT3) (DPH 0%)-orientační cena145
O60T4 volný (fT4)  (DPH 0%)-orientační cena201
O61TSH  (DPH 0%)-orientační cena193
O62anti-TPO  (DPH 0%)-orientační cena460
O63anti-TG  (DPH 0%)-orientační cena440
O64Beta-2-Mikroglobulin  (DPH 0%)-orientační cena297
O65Prostaticky specificky antigen (PSA)  (DPH 0%)-orientační cena283
O66Prostaticky specificky antigen volná frakce (fPSA) (DPH 0%)-orientační cena441
O67Alfa-1-fetoprotein (AFP)  (DPH 0%)-orientační cena204
O68CEA  (DPH 0%)-orientační cena370
O69Carbohydrate antigen 125  (DPH 0%)-orientační cena588
O70Carbohydrate antigen15-3  (DPH 0%)-orientační cena588
O71Carbohydrate antigen 19-9  (DPH 0%)-orientační cena588
O72Ferritin  (DPH 0%)-orientační cena253
O73HCG - beta podjednotka  (DPH 0%)-orientační cena437
O76Progesteron  (DPH 0%)-orientační cena197
O80C-Peptid  (DPH 0%)-orientační cena211
O81Orální glukózový toleranční test (oGTT)  (DPH 0%)-orientační cena48
O82Glykovaný hemoglobin A1c  (DPH 0%)-orientační cena228
O83Troponin I  (DPH 0%)-orientační cena1105
O84Natriuretický peptid BNP  (DPH 0%)-orientační cena952
O85Analýza moči chemicky  (DPH 0%)-orientační cena40
O86Analýza moči chemicky a mikroskopicky  (DPH 0%)-orientační cena35
O87Celková bílkovina v moči  (DPH 0%)-orientační cena23
O88Mikroalbumin v moči  (DPH 0%)-orientační cena142
O90Hamburgerův sediment  (DPH 0%)-orientační cena34

 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ